DGR Deconstrucció i Gestió de Residus és una empresa especialitzada en tota classe de tècniques de deconstrucció, gestió i desmantellament. A DGR li oferim la gestió integral de tot el procés.

La deconstrucció comprèn un precís conjunt de processos i tècniques orientats a la recuperació, classificació i reutilització de materials i espais constructius, per això DGR disposa de personal especialitzat per a tota classe de demolicions d'edificis. Un equip tècnic que cuida fins a l'últim detall del procés i té la màxima experiència per identificar els residus en tots els seus nivells de perillositat i realitzar la seva gestió adequada.

El nostre equip pluridisciplinari ens permet desenvolupar qualsevol tipus de projecte atenent les particularitats constructives de cada cas, l'impacte mediambiental del mateix i la seguretat dels treballadors a tot el procés.

El nostre esperit integrador, l'alt grau de formació i l'experiència dels nostres tècnics i operaris es concreta en protocols de treball específics que asseguren l'èxit de l'encàrrec.

La relació de confiança amb els nostres clients és el pilar que sosté la nostra acció, per la qual cosa li oferim a tota hora un tracte clar i personalitzat que doni resposta a totes les seves necessitats en temps real. Amb DGR Deconstrucció i Gestió de Residus el seu projecte no podrà estar en millors mans.