Gestió integral de projectes

Amb la gestió integral de projectes de DGR s'acabaran les seves preocupacions

Amb la gestió integral de projectes de DGR s'acabaran les seves preocupacions. Ens ocupem de totes les dimensions del seu projecte oferint-li un servei adaptat a les seves necessitats.

  • Planificació de processos
  • Gestions amb administracions i organismes de control
  • Assessorament tècnic
  • Redacció projectes
  • Direccions facultatives
  • Coordinacions de seguretat i salut
  • Control de costos
  • Gestió de residus
  • Informes periòdics d'estat i evolució
  • Projectes d'estabilització de façana i apuntalament d'edificis