Obres

DGR té la capacitat d'ecòmetre qualsevol tipus d'obra de deconstrucció

DGR té la capacitat d'ecòmetre qualsevol tipus d'obra de deconstrucció.

  • Demolició manual
  • Demolició mecànica
  • Retirada d'amiant
  • Moviment de terres
  • Rehabilitacions
  • Perforació i tall amb disc i fil
  • Inhabilitacions.