Retirada d'amiant

Ens enfrontem a ell amb la màxima seguretat

  • Realitzem estudis de presència d'amiant
  • Redactem plans de treball amb risc d'exposició amiant
  • Comptem amb treballadors específicament formats per a la seva retirada
  • Gestionem el seu transport a abocadors autoritzats